Er is meer dan groene financiering

Hoe kan Treasury bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelen?

Naarmate duurzaamheid als prioriteit aan kracht wint, zijn veel bedrijven hun bedrijfsmodellen en strategische doelen opnieuw aan het beoordelen. Een van de belangrijkste onderwerpen bij deze herbeoordeling is de implementatie van tastbare en transparante ESG (Environment, Social and Governance) factoren binnen een organisatie. Dit artikel laat zien hoe Treasury kan ondersteunen bij het behalen van ESG-doelstellingen door middel van het belichten van verschillende duurzaamheidsinitiatieven binnen en buiten de Treasury-afdeling. Daarnaast beschrijft dit artikel voordelen voor de Treasury functie die voortvloeien uit deze initiatieven, boven op het voordeel dat behaald wordt vanwege het realiseren van ESG-doelstellingen.

Treasury kan duurzaamheid binnen de gehele organisatie vanuit twee perspectieven stimuleren, namelijk via interne initiatieven binnen de Treasury functie, en initiatieven die worden gestimuleerd door externe belanghebbenden, zoals banken, investeerders of klanten. Bij het overwegen van ESG-doelen denken Treasurers geregeld als eerste aan groen financiering. Dit wordt gedreven door de grote hoeveelheid middelen die investeerders reserveren voor duurzame doelen. Naast deze externe focus kan Treasury ernaar streven om haar eigen activiteiten te verduurzamen en daardoor actief bij te dragen aan organisatiebrede ESG-doelstellingen.

Figuur 1: ESG-initiatieven voor Treasury

Treasury heeft een unieke positie binnen de organisatie door haar samenwerking met andere afdelingen en de interactie met externe belanghebbenden. Deze positie kan Treasury inzetten om ESG-ontwikkelingen binnen de gehele organisatie te stimuleren, op de hoogte te blijven van de laatste actualiteiten en te voldoen aan wettelijke eisen.

Interne initiatieven

Automatisering en digitalisering stimuleren duurzaamheidsinitiatieven binnen de Treasury-afdeling. Volledig gedigitaliseerd administratie- en bankafschriftbeheer en de digitalisering van handtekening processen verminderen de nadelige milieu-impact van de Treasury-afdeling. Naast het verminderen van de ecologische voetafdruk van Treasury, verbetert digitalisering de efficiëntie van het Treasury team. Door het aantal handmatige operationele activiteiten te verminderen, kan meer tijd worden besteed aan activiteiten die waarde toevoegen.

Een ander goed voorbeeld van hoe Treasury kan bijdragen aan de ESG-doelstellingen van de organisatie, is het opnemen van ESG-elementen in het kapitaalallocatieproces. ESG-gerelateerde risicofactoren kunnen worden toegevoegd aan de gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC, weighted average cost of capital) of rendementsnormen voor investering (drempelwaarde). Door een WACC te koppelen aan ESG, kan de organisatie projecten evalueren op basis van de werkelijke impact van duurzaamheid op het vereiste rendement van het eigen vermogen (ROE, return on equity). Door de WACC aan te passen aan bijvoorbeeld het niveau van de CO2-uitstoot bij een project, wordt bij het kapitaalallocatieproces de voorkeur gegeven aan projecten met een lage CO2-uitstoot.

Een ander intern initiatief is het ontwerpen van een mobiliteitsbeleid met als doel de CO2-uitstoot van het Treasury team te verlagen. Aan de ene kant heeft dit betrekking op het verminderen van het aantal zakenreizen dat door de Treasury afdeling zelf wordt gemaakt. Aan de andere kant heeft het betrekking op de vermindering van zakenreizen door belanghebbenden van Treasury, zoals bankiers, adviseurs en systeem leveranciers. Een kader waarbij de meerwaarde van een fysieke vergadering wordt afgewogen tegen de CO2-uitstoot is een voorbeeld van een maatregel die CO2-reductie bevordert. Een dergelijk kader biedt richtlijnen bij het bepalen of een vergadering online of fysiek plaatsvindt. Daarnaast is het incorporeren van ESG-vereisten in bankselectie-, systeemselectie- en onderhoudsprocessen een waardevolle manier om nieuwe en bestaande partners aan te moedigen ESG-gerelateerde maatregelen te nemen.

Sociale bijdragen van de Treasury afdeling betreffen diversiteit en inclusie, waaronder welzijn, gendergelijkheid en inclusiviteit van de werknemers vallen. Het nastreven van dit beleid vergroot de aantrekkingskracht van de organisatie bij het werven van talent en maakt het makkelijker talent te behouden.

Treasury kan het voortouw nemen in het ontwikkelen van een model dat de bouwstenen definieert die Treasury kan toepassen bij het behalen van ESG-doelstellingen. Een voorbeeld van een dergelijk model is het Zanders Treasury & Risk Maturity-model, dat in elke organisatie geïntegreerd kan worden. Dit kader ondersteunt Treasury bij het meten van haar ESG-voetafdruk en haar bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast biedt het Zanders sustainability dashboard informatie over statistieken en benchmarks die Treasury kan toepassen om de voortgang van verschillende ESG-gerelateerde doelen bij te houden. Enkele voorbeelden hiervan zijn te lezen in ons artikel 'Integration of ESG in Treasury'.

Externe initiatieven

Naast acties die binnen de Treasury afdeling worden ondernomen, kan Treasury de ESG-prestaties van de gehele organisatie verbeteren door gebruik te maken van haar relaties met externe partners. Een van deze externe initiatieven is ESG-gerelateerde financiering, ook wel duurzaamheidsfinanciering genoemd. Duurzaamheidsfinanciering is een effectief instrument om het stellen van ambitieuze, organisatiebrede ESG-doelen te stimuleren, en deze doelen te koppelen aan de kapitaalstructuur. Voorbeelden van ESG-gerelateerde financieringsproducten zijn groene leningen en obligaties, duurzaamheidsleningen (sustainability linked loans) en sociale obligaties. Organisaties hebben vaak baat bij begeleiding door externe partijen bij het structureren van ESG-gerelateerde financieringsproducten, met name op het gebied van vaststellen van KPI's en ambitieuze doelen, en om deze te koppelen aan de bestaande duurzaamheidsstrategie. Naast de goede relaties van Treasury met banken, is het behoud van relaties met (ESG-)ratingbureaus van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en om aan wettelijke normen te voldoen. Andere effectieve manieren om duurzaamheid te ondersteunen zijn beleggingen van een overschot aan liquiditeiten op een duurzame manier, bijvoorbeeld met behulp van groene geldmarktfondsen (money market funds, MMF) of het beoordelen van de ESG-rating van tegenpartijen.

Afgezien van het structureren van ESG-gerelateerde financieringsproducten, kan Treasury de ESG-strategie van de gehele organisatie op diverse manieren ondersteunen. Treasury kan de samenwerking met andere afdelingen aangaan om aan ESG-doelstellingen te voldoen. Dit is een andere effectieve manier om ESG-gerelateerde doelen in de hele toeleveringsketen te behalen. Steeds meer bedrijven willen de ecologische voetafdruk van hun toeleveringsketen verkleinen, waarbij samenwerking essentieel is. Treasury kan dit initiatief ondersteunen door onboarding van leveranciers in haar supply chain finance-programma te koppelen aan hun duurzaamheidsprestaties.

Tot slot

Omdat de ontwikkelingen op het gebied van ESG elkaar snel opvolgen, is Zanders gestart met een initiatief om haar klanten voortdurend op de hoogte te houden van de nieuwste trends. Aan de hand van de kennis die, en het netwerk dat we in de loop der jaren hebben opgebouwd, zullen we onze klanten regelmatig over ESG-trends informeren via artikelen op de nieuwspagina van onze website. Het eerste artikel uit deze serie is gewijd aan de herziening van de principes van aan duurzaamheid gekoppelde leningen (SLLP, Sustainability Linked Loan Principles) door de Loan Market Association (LMA) en haar Amerikaanse en Aziatische equivalenten.

Contact

Neem voor vragen over dit artikel of over ESG-thema’s in het algemeen contact op met Joris van den Beld of Lotte Coppelmans.via +31 35 692 89 89.

Deel dit artikel:

image