TREASURYnxt

Cruciaal inzicht voor een vitale organisatie

Wist u dat onvoldoende liquiditeit, vaker dan een tekortschietende solvabiliteit, de oorzaak is van het faillissement van een bedrijf? Het is dus van groot belang om de in- en uitgaande kasstromen goed in beeld te hebben, zowel in terugkijkend als toekomstgericht perspectief. Koppel daaraan de negatieve creditrente die tegenwoordig over de liquiditeiten wordt gerekend, en goed cashmanagement is niet alleen van vitaal belang voor de financiële gezondheid van uw organisatie, maar kan ook op de korte termijn geld besparen.

Om u te helpen de problemen rond onvoldoende liquiditeit op te lossen, hebben wij de onlineoplossing TREASURYnxt ontworpen. Onze kasstroomoplossing maakt het mogelijk om zowel kwantitatief als visueel uw kasstromen en liquiditeiten in beeld te brengen, wat in één oogopslag inzicht geeft en makkelijk te verspreiden is binnen uw organisatie. Geen gedoe meer met het aanpassen van formules in Excel in spreadsheets die onoverzichtelijk en te groot worden, maar simpel in te laden bestanden die automatisch doorrekenen. Dit scheelt tijd en geld en is minder foutgevoelig.

Het fundament van een goede rapportage

Zoals bij iedere andere softwareoplossing geldt: garbage in, garbage out. Het is dus van cruciaal belang om de invoer goed op orde te hebben. Om dit te bewerkstelligen, helpen we u met het koppelen van uw huidige systemen aan TREASURYnxt. Daarnaast helpen we u TREASURYnxt zo te configureren, dat het ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Het implementatieproces is daarin cruciaal. Bij ons bestaat dit proces uit drie stappen: inventariseren, standaardiseren en invoeren.

Inventariseren

Bij het inventariseren kijken we mee waar u TREASURYnxt voor wilt en kunt gebruiken. Hierbij valt te denken aan het type en de weergave van de rapportages, of er specifieke rapportages uniek zijn voor uw organisatie en wie welke rapportage moet kunnen inzien. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt in rapportages met verschillende detailniveaus; de treasurer wil vaak meer details zien dan een lid van de raad van bestuur. En misschien wilt u wel inzichten hebben volgens verschillende assen, bijvoorbeeld per werkstroom of per inkomstenstroom. Met TREASURYnxt zijn deze rapporten naar wens in te delen en direct beschikbaar.

Hoewel een meer gedetailleerdere weergave bij voorbaat vaak beter klinkt, kan het er in de praktijk juist voor zorgen dat irrelevante informatie ruimte in beslag neemt en voor verwarring zorgt. Mocht het zo zijn dat dat u achteraf toch meer of juist minder gedetailleerde informatie wilt, dan is TREASURYnxt zo flexibel dat het alle kasstromen opnieuw kan berekenen volgens een nieuwe methodiek. U zit zelf aan de knoppen; er is geen ondersteuning van ons nodig om rapporten aan te passen. Uiteraard bieden we deze ondersteuning wel als u daar behoefte aan heeft.

Standaardiseren

Wanneer het gewenste detailniveau is bepaald en weergave voor de rapporten is vastgesteld, wordt gekeken naar welke benodigde informatie voorhanden is om de rapportages mee te maken. Door de flexibiliteit van TREASURYnxt kunnen hier verschillende systemen voor worden gebruikt. Zo kan er worden gekeken naar bankafschriften, uw eigen ERP-systeem of zelfs Excel-rapporten van verschillende afdelingen. Van essentieel belang is dat er per kasstroom een bron is die unieke gegevens bevat. Dit kan een grootboeknummer zijn of een unieke beschrijving, maar bijvoorbeeld ook een combinatie van een datum, een bedrag en een rekeningnummer. Zolang er maar één of (een combinatie van meerdere) eigenschap(pen) per post uniek is, kan TREASURYnxt ermee werken. De data zal daarna gestandaardiseerd moeten worden. Dit wil zeggen dat de data die als input wordt geleverd in een standaard format wordt gezet, bijvoorbeeld in Excel. Een andere oplossing is dat er speciale inleessjablonen worden aangemaakt in TREASURYnxt voor bepaalde systemen.

Invoeren classificatie en koppeling bronnen

Stap drie is de invoer. Zodra de unieke eigenschappen zijn bepaald, wordt de sorteerfunctie van TREASURYnxt aangemaakt, de motor van het systeem. Deze sorteerfunctie werkt met taxonomieën. Elke taxonomie heeft zijn eigen rekenregels. Via de rekenregels worden de kasstromen ingedeeld. Het aanmaken van de rekenregels is even cruciaal als het op orde krijgen van de data zelf. Zijn ze te generiek, dan gaan rekenregels elkaar overlappen. Zijn ze te gedetailleerd, dan worden niet alle kasstromen automatisch meegenomen. Het is de kunst om een balans te vinden tussen deze twee uitersten en een toekomstbestendige hoeveelheid regels te krijgen. Uiteraard helpen wij u bij het inrichten van deze regels. De gestandaardiseerde data kan na het invoeren van de rekenregels worden geïmporteerd.

Nadat de taxonomieën zijn opgezet, kunnen de rapportages worden opgesteld. Daarbij worden de taxonomieën omgezet in de gewenste visuele en kwantitatieve weergaves. Hier valt te kiezen tussen grafieken, diagrammen, tabellen of combinaties daarvan, alle makkelijk te bereiken en te exporteren. Ten slotte vindt de controle plaats. Hier worden de door TREASURYnxt gepresenteerde uitkomsten vergeleken met andere, al bestaande rapporten. Op deze manier is er zekerheid dat zowel de ingevoerde data als de taxonomieën correct zijn ingevoerd en kunt u met een gerust hart gebruikmaken van alle voordelen die TREASURYnxt biedt. In het vervolg hoeft u alleen nog maar nieuwe data in te voeren en TREASURYnxt doet de rest. Dankzij het standaardisatieproces verloopt dit simpel en snel. Mocht u er toch niet uitkomen, dan staat onze servicedesk voor u klaar om u zo snel mogelijk te helpen.

Contact

Wilt u meer weten over TREASURYnxt of een van onze andere tools? Neem dan contact op met Luc Ruth of Martijn Groenbroek via +31 35 692 89 89.

Deel dit artikel:

image