Webinar 'Treasury in crisistijd'

Op 1 oktober organiseerde Zanders het webinar 'Treasury in crisistijd: houd grip op uw cash positie!' voor treasurers in de publieke sector. Om tijdig in te kunnen grijpen zijn snelheid en flexibiliteit nodig, zowel in overlegvormen als in de te nemen maatregelen. Dit vraagt om een aanpassing in de huidige treasurycyclus. Hoge prioriteit heeft het inzicht krijgen in de liquiditeitspositie en het regelmatig actualiseren hiervan. Tijdens het webinar werden argumenten besproken voor de passende aanpak, op operationeel en strategisch gebied, om de (verwachte) liquiditeitspositie zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Via deze link kunt u het webinar terugzien!

Verslag: Webinar over gedragsmodellering

Op 15 september j.l. organiseerde Zanders samen met MORS Software een webinar voor banken over het managen van veranderende rentegevoeligheid op variabele tegoeden (non-maturing deposits of NMD) in tijden van COVID-19. Rond de veertig senior ALM-, risicomanagement- en treasury-officers van ongeveer 25 verschillende banken wereldwijd woonden deze Engelstalige webinar bij.

Met behulp van de Zanders NMD Solution-applicatie en het MORS risicomanagement-softwaresysteem lieten we zien hoe banken een negatieve P&L-impact riskeren. De oorzaak hiervan is dat door veranderend gedrag op variabele tegoeden risicomodellen niet langer betrouwbaar kunnen zijn. Tegelijkertijd gaf slechts 50% van de deelnemende banken aan actie ondernomen te hebben om de impact van covid-19 op NMD gedrag te managen. Dit wordt gedeeltelijk verklaard doordat meer dan 60% van de banken aangaf niet te beschikken over geschikte tooling, of dat ze tooling met beperkte flexibiliteit hebben, om ad-hoc NMD gedragsanalyses, model(her)ontwikkeling, (her)calibratie, en stresstesting-analyses uit te voeren.

Heeft u dit webinar niet kunnen bijwonen, of wilt u de sessie terugkijken? Via de onderstaande links vindt u: - De webinar opname. - Het besproken slidedeck. De Zanders NMD-risicomodelleer Solution tooling stelt ALM-, risicomanagement- en treasury-officers in staat om NMD data-upload en monitoring, modelselectie en calibratie, en EVE & NII forecasting en impact analyses uit te voeren binnen 2 uur.

Bent u geïnteresseerd in een demonstratie van deze tooling, of wilt u meer weten over onze support op het gebied van NMD risicomodellering en -management? Neem dan contact op met Geert Jan den Hertog of René Andersen.

Aankomende events

Cash Flow Forecasting 4.0 | 3 november | Online Alle treasurers zijn bekend met cash flow forecasting (CFF). Maar hoe bekend eigenlijk? Iedereen weet het belang van dit onderwerp, maar wanneer heeft u voor het laatst iets gedaan om het CFF-proces te verbeteren? Wat is er intussen veranderd? Kort antwoord: de technologie en de impact van incorrecte prosnoses.

Heeft u al nagedacht over het gebruik van treasury-technologie 4.0, maar weet u niet zeker hoe u dit moet aanpakken? Denkt u dat het CFF-proces moet worden vernieuwd, omdat het onbetrouwbaar is geworden? Of worstelt u met de nauwkeurigheid van CFF's? Neem dan deel aan ons webinar 'Cash Flow Forecasting 4.0, the new revolution?'

Datum: dinsdag 3 november Tijd: 15:00 - 16:00 CET Registreer hier!

De A-Z of Corporate Treasury Training | 2-6 november |online

Samen met de Association of Corporate Treasurers (ACT) bieden wij u deze A-Z van Corporate Treasury-training, waarin we u in vijf dagen een volledig overzicht geven van de corporate treasury-functie op internationale markten, van strategie en organisatie tot cashmanagement, risicomanagement en corporate finance. We combineren theoretische kennis en inzichten in alle aspecten van de treasury-functie met ‘real life’ case study-voorbeelden, zodat u de kernprincipes echt kunt spiegelen aan en toepassen in uw eigen rol.

Kijk voor meer informatie hier!

TREASURY 360° | 20 oktober | Kopenhagen Deze onafhankelijke Engelstalige treasury-conferentie in Denemarken vindt dit jaar plaats als een gecombineerd fysiek (Copenhagen) en digitaal (via een gebruiksvriendelijk webconferentieplatform) event. In beide gevallen laat deze conferentie een diepe indruk achter na diepe duiken in actuele en toekomstige treasuryonderwerpen via een verschillende streams.

In december zal deze conferentie ook plaatsvinden vanuit Helsinki (2 december) en Zweden (9 december).

Kijk hier voor meer informatie!

Op onze GoToStage website kunt u onze webinars terugkijken en zien welke interessante onderwerpen tijdens onze webinars zijn besproken!

Colofon

Zanders Magazine is een kwartaaluitgave van Zanders

Teksten: Melanie Beirens, Jeroen Boogert, Niels Christern, Hugh Davies, Casimir Leuridan, Timothy Morris, Bart van der Pijl, Quinten van Rooijen en Stephy Ruan. Eindredactie: Niels Christern. Vertalingen: Jonckers a.o. Fotografie: Ann-Sophie Falter, Shutterstock e.a. Redactie: Aafke Bouma, Niels Christern, Stephan Jager, Mark van Maaren, Hendrik Pons, Pauline Rademakers, Yvette Sloof, Sander van Tol, John Trechsel en Sander de Vries.

Redactie-adres: Brinklaan 134, 1404GV Bussum, Nederland. telefoon: +31 35 692 89 89. Website: www.zanders.eu