Adam Smith Awards 2020: drie winnende klanten!

Treasury Today’s Adam Smith Awards worden wereldwijd erkend als de branchenorm voor best practices en uitzonderlijke oplossingen op het gebied van treasury. Dit jaar selecteerde de jury opnieuw de allerbeste oplossingen die uitzonderlijke best practices en innovaties op het gebied van corporate treasury demonstreerden. Het betekende dat drie Zanders-klanten werden uitgeroepen tot categoriewinnaars.

Kongsberg Automotive, Severn Trent en BAT hebben zich in het afgelopen jaar onderscheiden met baanbrekend sterke oplossingen om hun treasury-uitdagingen het hoofd te bieden.

In dit Engelstalige artikel op onze website presenteren wij u met trots deze bekroonde klanten.

Verslag: Webinar over gedragsmodellering

Op 14 mei presenteerde Zanders een webinar voor banken over de impact van COVID-19 op gedragsmodellering voor variabele-rentetegoeden. Ongeveer vijftig ALM-, risico-, en treasurymanagers van 18 verschillende Nederlandse, Zwitserse en Deense banken woonden het webinar bij, waaronder meer dan tien bestuursleden en lijnmanagers.

Ongeveer 80% van de respondenten gaven in de enquête aan de impact van COVID-19 op het gedrag van variabele-rentetegoeden te merken. Voor meer dan de helft van de respondenten is dit een aanleiding om huidige gedragsmodellen te herzien en daarbij te focussen op het evalueren van de belangrijkste assumpties en het ontwikkelen van een scenario-analyse.

Namens Zanders gaven Martijn Wycisk, René Andersen en Geert Jan den Hertog aan dat beperkt onderbouwde assumpties bij gedragsmodellering kunnen leiden tot rapportage van onnauwkeurige Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)-cijfers, onnauwkeurige hedges en een toename in liquiditeitsrisico. Om ALM-, risico-, en treasurymanagers te helpen dit te voorkomenm presenteerde Zanders een aantal focuspunten voor gedragsmodellering voor variabele-rente tegoeden in crisistijden.

De belangrijkste uitkomsten van de webinar zijn verwerkt in een whitepaper, die u hier kunt lezen.

Kon u niet bij het webinar zijn? Of wilt u de sessie nog eens terugkijken? Maak dan gebruik van de volgende links: - voor de opname van het webinar, klik hier - voor de presentatie-slides, klik hier

Lees meer over non-maturing deposit modelling of neem voor vragen over dit onderwerp contact op met Martijn Wycisk, René Andersen of Geert Jan den Hertog.

Whitepaper over IBOR transitie-effecten voor verzekeraars

Het begin van het IBOR-tijdperk is nabij en de IBOR-overgangen vormen een grote uitdaging voor zowel de toezichthouders als de verzekeringssector. Uit een enquête bleek dat de meeste verzekeringsmaatschappijen al een formeel transitieplan hebben. Daarin ontbreekt het echter vaak aan details, uniforme planning en strategische investeringsprioriteiten. Desalniettemin moeten we voor eind 2021 op de transitie anticiperen.

Enkele van de belangrijkste factoren die de IBOR-transitie binnen de verzekeringssector beïnvloeden, zijn het omleiden van richtlijnen, langlopende verplichtingen, activawaardering en andere dynamische risicofactoren. In een overzichtelijk whitepaper vatten we de belangrijkste problemen samen die moeten worden aangepakt.

Dit Engelstalige artikel geeft een impressie van de punten die aan bod komen in het whitepaper én geeft aan hoe het te verkrijgen is.

Aankomende events

Vanwege de maatregelen vanuit regeringen wereldwijd, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zullen wij nauwlettend de situatie in de gaten houden en waar nodig de door ons georganiseerde evenementen annuleren, verplaatsen of online aanbieden.

WEBINARS We organiseren regelmatig webinars over diverse onderwerpen, waaronder Cash Flow Forecasting, Expected Credit Loss en Treasury Technology.

WEBINAR FINANCIEEL BELEID | 2 juli | Online Op donderdag 2 juli om 10.00 uur starten wij een webinar van 45 minuten, gericht op woningcorporaties, met als thema 'Financieel beleid: Hoe maak ik verantwoord gebruik van financiële kaders?'

Kijk hier voor meer informatie en lees het bijbehorende artikel in dit magazine!

Save the date voor een (Engelstalig) Zanders SAP Summer Collegea deep dive into optimization of treasury processes, met de volgende subthema's: 16 juli | Cash management & cash flow forecasting optimization using SAP 30 juli| Payment factory optimization using SAP 13 augustus| Treasury process optimization using SAP

Op onze GoToStage website kunt u onze webinars terugkijken en zien welke interessante onderwerpen tijdens onze webinars zijn besproken!

Colofon

Zanders Magazine is een kwartaaluitgave van Zanders

Teksten: Caroline Bongaerts, Niels Christern, Martijn Groenbroek, Michiel Putman-Cramer, Elske Leenaars, Louise Sanders, Hans Visser en Pierre Wernert. Eindredactie: Niels Christern. Vertalingen: Jonckers a.o. Fotografie: Ann-Sophie Falter, Shutterstock, Sulzer e.a. Redactie: Aafke Bouma, Niels Christern, Stephan Jager, Mark van Maaren, Hendrik Pons, Pauline Rademakers, Yvette Sloof, Sander van Tol, John Trechsel en Sander de Vries.

Redactie-adres: Brinklaan 134, 1404GV Bussum, Nederland. telefoon: +31 35 692 89 89. Website: www.zanders.eu