Treasury-optimalisering
in Azië

Deel II:

Lokale optimalisering

In ons eerste artikel over treasury-optimalisatie in Azië bespraken we drie verschillende optimalisatieniveaus. Deze niveaus vormen de basis voor deze serie over Treasury-optimalisatie in Azië. Om uw Treasury volwassener te maken, zullen we de optimalisatieniveaus nader toelichten en onderzoeken. Dit helpt de mogelijke stappen te begrijpen en identificeren die u kunt nemen voor verdere optimalisatie. In dit tweede artikel verkennen we de lokale optimalisatiemogelijkheden en de uitdagingen die zich kunnen voordoen bij het managen van treasury in Azië.

In het vorige artikel over treasury-optimalisatie identificeerden we de basis, ontwikkeling, oprichting, verbetering en geoptimaliseerde stadia, en – in sommige gevallen – een door het expertiseniveau en bedrijfsintegratie van corporate treasuries overtreffende fase. Het Treasury & Risk Maturity model kan de treasury volwassenheid van uw Treasury in kaart helpen brengen. Inzicht in het stadium waarin uw Treasury zich momenteel bevindt en weten naar welk stadium u moet streven, is een belangrijke eerste stap.

Fundamentele volwassenheid

Het managen van treasury in Azië omvat een groot aantal uitdagingen en problemen voor Europese multinationals wanneer zij hun activiteiten uitbreiden. De belangrijkste uitdagingen voor het managen van treasury in Azië liggen onder meer in afwijkende regelgeving, de aard van financiële markten, (culturele) diversiteit, afstand en tijdzone, en verschillende expertise- en afstemmingsniveaus.

Als Group Treasury beperkt zicht heeft op haar Aziatische Treasury-activiteiten en gelooft dat deze 'lokaal gemanaged' worden, hebben wij ervaren dat er meestal veel geoptimaliseerd kan worden, omdat de KPI's van lokale CFO's en teams doorgaans gericht zijn op omzet en EBIT. Zoals bij elk probleem is de eerste stap in het oplossen van een probleem het bestaan ervan te onderkennen. Zodra het probleem is onderkend, is de volgende stap het bepalen van de kosten van de benodigde middelen om het op te lossen (kostenallocatie) tegenover de kosten bij het niet oplossen van het probleem.

In Azië zijn dezelfde kostenfactoren van toepassing als in volwassen markten, met als belangrijkste verschil dat voor dezelfde bedragen, saldi of aantal transacties de kosten doorgaans aanzienlijk hoger zijn, omdat onder meer de rentetarieven, FX-spreads en vergoedingen veel hoger zijn. Hoewel het vaak moeilijk is om tot in detail te weten hoe groot het waardeverlies is, geeft een ruwe schatting van de kosten van het onbeheerde cashsaldo meestal al voldoende indicatie dat er actie moet worden ondernomen.

Voorbeeld: de kosten van cash in China

Voor veel Europese MNC's is China een van de grotere Aziatische markten en regelgeving biedt obstakels bij het repatriëren van cash. Op dit moment ondersteunt de Chinese regelgeving in toenemende mate uitgaande grensoverschrijdende leningen en cash pooling. Er zijn verschillende structuren die kunnen worden aangebracht. De keuze welke structuur te gebruiken, moet per geval worden geanalyseerd en besloten, omdat elk geval zijn eigen voor- en nadelen kent.

In China wordt de rente die op een bankrekening wordt betaald bij wet gemaximaliseerd tot 0,35%. Door cash uit China te halen, om te ruilen naar euro’s en group-leningen te verminderen, kunnen aanzienlijke inkomsten worden gegenereerd. Aangezien inactieve cash doorgaans een probleem op langere termijn is, is het redelijk om gemiddelde, middellange Euro financieringskosten te hanteren voor de analyse. Zelfs voor een goed beoordeeld bedrijf kan dit 1% zijn. Verder wordt aangenomen dat de waarde van de vermindering van het kredietrisico voor banken in China 1% waard is.

Zelfs met een bescheiden business in China is het gemakkelijk om een kassaldo van CNY 100 miljoen te hebben. Het implementeren van een dergelijke cashpool kan al binnen een maand of twee waarde toevoegen.

Zit het geld echt vast?

Veel Europese treasurers realiseren zich dat ze problemen hebben met inactieve cashsaldi in Azië en proberen dit in eerste instantie ‘op afstand’ op te lossen. Sommigen reizen af naar Azië, komen met lokale teams plannen overeen om de problemen op te lossen en denken dat ze overeenstemming hebben bereikt. Er gebeurt echter vaak niets, ondanks pogingen om het op te volgen. ‘Trapped cash’ is een term die vaak wordt gebruikt om deze situatie te verklaren. Het klopt dat sommige cashsaldi echt opgesloten zitten, maar in veel gevallen kan er iets aan worden gedaan. Uiteindelijk heb je een team nodig dat de mouwen opstroopt, in de details duikt, begrijpt hoe dingen echt werken, en creatief, vastberaden en volhardend is. Voor China, zoals eerder besproken, kan dit in de meeste gevallen worden opgelost met een cross border cashpool. Het kan wat moeite kosten om deze cashpool op zijn plaats te krijgen, maar het resultaat aan vrijgemaakte cash is zeker de moeite waard. Een suggestie voor treasurers is om voor alle landen in Azië waar hun bedrijven actief zijn een berekening te maken die vergelijkbaar is met het China-voorbeeld, waardoor beter inzicht ontstaat in de kosten voor cash in de regio.

Oprichting tot ontwikkeling

Zodra een organisatie kan concluderen dat het optimaliseren van haar treasury in Azië van grote waarde is, moeten middelen en tools worden toegewezen ter ondersteuning van het groeiproces van de corporate treasury van oprichting tot ontwikkeling. Bij deze groei van het volwassenheidsniveau (in het Treasury Maturity Model) van de basisfase tot de ontwikkelingsfase, moet een organisatie rekening houden met vier belangrijke factoren: middelen, toewijding, integratie en complexiteit.

Figuur 1: De vier belangrijke factoren om rekening mee te houden bij de groei van de Aziatische Treasury van oprichting tot ontwikkeling.

Nadat de middelen en de vereiste tools zijn toegewezen, kan de optimalisatie worden voortgezet. Bij het initiëren van de verandering kan de treasurer zich het best op zowel middelen als hulpmiddelen focussen. De optimalisatie van Aziatische treasuries is meestal een meer iteratief proces dan bij Europese optimalisatieprojecten, dus dit helpt voorkomen dat de organisatie verstrikt raakt in de details. Voor een gestructureerde aanpak moet een aantal stappen worden genomen om tot het lokale optimalisatieniveau te komen. Deze stappen hoeven niet noodzakelijkerwijs opeenvolgend te worden uitgevoerd en kunnen gelijktijdig worden genomen. Hun volgorde is afhankelijk van de vereisten van de verschillende landen en de iteratieve aanpak die wordt gevolgd.

Figuur 2: 7 stappen om tot het lokale optimalisatieniveau te komen

Lokaal treasury center

Een vergelijking van Aziatische en Europese treasury-optimalisatie laat zien dat deze 'hetzelfde, maar anders' is, en het is belangrijk om dat te beseffen. Het optimaliseren van treasury in Azië speelt over het algemeen een prominente rol in de wereldwijde footprint van een organisatie en we hebben gezien hoe tijdige optimalisatie kan beletten dat een organisatie enorme kosten maakt door inefficiënte operaties.


In deel 1 van deze serie over treasury-optimalisatie in Azië toonden we al drie mogelijke treasury-centrummodellen die organisaties kunnen overwegen om het vastgestelde optimaliseringsniveau te bereiken:

(1) Globaal Treasury Center (GTC): Treasury voert alle functies uit en heeft een sterk gecentraliseerd management. Het dient als de enige Treasury voor alle markten wereldwijd omdat alle lokale en regionale Treasury's erin zijn ondergebracht. (2) Regionaal Treasury Center (RTC): Bedient vooral de regionale bedrijfsvoering en heeft een centraal management en eigen personeel. En (3) Lokaal Treasury Center (LTC): Bedient vooral de lokale bedrijfsvoering en is gedecentraliseerd, met eigen personeel.


Treasuries die zich nog in de basisfase bevinden en de ontwikkelingsfase willen bereiken, kunnen worden omschreven als opererend in een minder complexe businessomgeving. Zij opereren onafhankelijk van elkaar en hebben daarom meestal beperkt- of geen toegewijde medewerkers, en beperkte integratie. Om dit niveau van treasury te optimaliseren tot het stadium van een ontwikkelde lokale corporate treasury, een LTC, is het noodzakelijk om lokaal toegewijd treasury-personeel toe te wijzen dat zich uitsluitend op bepaalde taken kan concentreren. Naarmate operaties gestroomlijnder en efficiënter worden, komt er meer tijd beschikbaar voor het verhogen van hun expertiseniveau, voor integratie met de business en voor het aanpakken van de bedrijfscomplexiteit waar men in de lokale economieën tegenaan loopt.

Vervolgstappen

Het identificeren en erkennen van het probleem, en de drivers die mogelijk achter problemen en inefficiënties zitten in de basisfase. De allocatie van de juiste middelen en tools is een cruciale tweede stap om het volgende volwassenheidsniveau te bereiken. Probeer niet in details verstrikt te raken – het proces neigt in Azië immers meer iteratief te zijn. Treasury-optimalisatie is een discipline met veel facetten en veel daarvan zijn afhankelijk van de individuele situatie. De belangrijkste overwegingen die hierboven staan beschreven, zijn bedoeld als richtlijn voor ‘waar te beginnen’ en ‘hoe Treasury-optimalisatie in Azië aan te pakken’. Wanneer er twijfels blijven, is het altijd een optie om een ervaren partij in te schakelen die kan helpen bij de complexiteit van dergelijke projecten. Zanders kan bedrijven helpen bij het structureren van de juiste aanpak, en als implementatiepartner.

In de volgende editie van Zanders Magazine kunt u deel 3 lezen uit deze serie artikelen over optimalisering van treasury in Azië.

Credits

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Aron Åkesson, die al acht jaar in Azië woont en met ons samenwerkt om multinationals te helpen hun treasury in de regio te verbeteren. Hij kent de details van het lokale bankieren, de financiële markten en de cultuur, spreekt Mandarijn en heeft goede contacten bij de financiële instellingen in de regio. Meer info over Aron vindt u op www.aaatreasury.com.

Contact

Sinds kort is Zanders ook actief in Azië. Om onze klanten in de regio Oost-Azië goed van dienst te kunnen zijn, hebben we een kantoor geopend in Tokio (Japan).

Als u vragen heeft over onze activiteiten in Azië, neem dan gerust contact op met Michiel Putman Cramer

via +81 3 6892 3232.

image