Twintig Treasury-acties voor 2020!

De start van een nieuw jaar (en, niet te vergeten, een nieuw decennium) is een logisch moment om over het verleden na te denken en vooruit te kijken naar de komende tijd. Hoe moet je je als treasurer voorbereiden op de onzekere toekomst? Wat zijn dit jaar de belangrijkste trends? En nog belangrijker: hoe creëer je als bedrijf, en vooral als treasury-organisatie, toegevoegde waarde door de trends te herkennen?

Om dit artikel zo praktisch mogelijk te maken, hebben we de belangrijkste aanbevelingen vertaald naar twintig actiepunten voor 2020, waarbij we enkele ingrijpende ontwikkelingen belichten.

Voortdurende geopolitieke en economische onrust

Geopolitieke spanningen en economische onrust zullen bedrijven wereldwijd blijven beïnvloeden in 2020. Dit komt onder meer door de toegenomen spanning en onrust in het Midden-Oosten, een mogelijke escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China, eerste tekenen van afnemende economische groei in sommige westerse economieën (waar te nemen in de lagere of zelfs negatieve bbp-groeicijfers en het afgenomen industriële vertrouwen) en, last but not least, de Brexit.


Deze veelheid aan geopolitieke en economische onzekerheden zorgt ervoor dat bedrijven hun businessmodellen opnieuw evalueren, bijvoorbeeld voor de vestiging van hun nieuwe productielocaties en bij de overweging nieuwe capex-projecten of bedrijfsonderdelen op te zetten. Naast de impact op het businessmodel nemen bij potentiële economische tegenwind de risico's op de financiële markten toe. Dit kan leiden tot een lagere uitleenbehoefte bij banken en hogere wanbetalingspercentages bij bedrijven. Een andere trend die de financieringsmarkt zal blijven beïnvloeden, is de opname van duurzame of ‘groene’ classificaties in de financieringsdocumentatie. Met de recente goedkeuring van de taxonomieregeling door het Europees Parlement zal de opname van duurzame classificaties alleen maar toenemen.

Veranderingen in regelgeving

IBOR is jarenlang het benchmarkpercentage geweest om financiële instrumenten mee te beprijzen en de vervanging ervan zal een verstrekkende invloed hebben op financiële instellingen, bedrijven en systeemaanbieders. Corporate treasuryfuncties zullen zich moeten voorbereiden op de vele uitdagingen die voortvloeien uit de hervorming van IBOR. Een van de eerste te nemen stappen is het identificeren en kwantificeren van de blootstelling aan IBOR.

image

Een andere bankgestuurde reguleringstrend, Anti-Money Laundering (AML), heeft geresulteerd in aanzienlijke boetes die door toezichthouders worden opgelegd aan veel van de grootste cashmanagementbanken wereldwijd. Dit leidde vervolgens tot meer controle op de KYC (know your customer)-processen van banken. Voor de Treasury is een gevolg daarvan dat banken rekeningen (soms zelfs zonder kennisgeving) sluiten, aanvullende informatie opvragen om het KYC-bestand bij te werken en bij nieuwe bankrekeningen grondige analyses doen.

Technologie

De revolutie in treasurytechnologie verstoort de manier waarop bedrijven zakendoen. De treasury-organisaties van de volgende generatie moeten in real-time werken, via sterk geïntegreerde en geautomatiseerde systemen, om gelijke tred te houden met de veranderende digitale technologieën. Treasuryteams moeten zich aanpassen aan een steeds digitaler landschap en verwachten mogelijkheden te ontwikkelen die verder gaan dan het huidige technologielandschap voor treasurymanagement. We zien treasuryteams die nu beginnen te onderzoeken hoe ze met disruptieve technologieën de eeuwenoude uitdagingen in de treasuryfunctie kunnen aanpakken. Als onderdeel van de revolutie in Industry 4.0 zal de Treasury een technologische transformatie ondergaan: Treasury 4.0.

Met alle trends die zich in 2020 ontwikkelen, belooft het weer een interessant jaar te worden voor de treasurywereld. Wees dus voorbereid en benut deze spannende tijden!

Meer weten?

Neem voor vragen contact op met

Sander de Vries

via +31 35 692 89 89.

image