Treasury Technology Support Service

De markt van SAP en treasurymanagementsystemen (TMS) wordt vandaag de dag gedomineerd door grote systeemintegreerders. Voor veel bedrijven is het een hele strijd om van deze spelers de juiste treasury-expertise en -ondersteuning te krijgen. Ze hebben ook na de implementatie van een nieuw systeem behoefte aan support in de vorm van specialistische kennis, korte opleveringstermijnen.

Zanders biedt deze ondernemingen een oplossing in de vorm van een nieuwe service: Treasury Technology Support (TTS). Deze service bestaat uit snelle, gespecialiseerde support na de implementatie van een nieuw treasury- of risk managementsysteem. Zanders-consultant Warren Epstein licht het toe.

Wat maakt de post-implementatiefase van een nieuw treasury- of risk managementsysteem zo complex?

"Bij de implementatie van een nieuw TMS gaat het vaak om een afweging tussen de voordelen van extra functionaliteit en de extra kosten die daar bij horen. De verbeterde functionaliteit, flexibiliteit en de interfaces met andere systemen gaan gepaard met meer complexiteit van het softwareproduct en hogere kosten voor onderhoud en interne kennis. Daar komt bij dat treasury een specialistisch gebied is, waarvoor het relatief moeilijk is om een sterke interne supportfunctie op te bouwen."

Wat kun je als corporate doen om dit te vergemakkelijken?

"Treasury-technologische ondersteuning door een ervaren specialist inroepen voor de fase na de systeemimplementatie. Zanders heeft de benodigde systeem- en treasurykennis en kan daardoor intern veel werk verlichten. Tegelijk kunnen we helpen de lopende kosten van de treasury-afdeling te verlagen."

Welke rol kan deze TTS-service hier precies in spelen?

"Wij bieden een combinatie van diepgaande systeemkennis en ondersteuning door consultants met treasury en betalingen als specialisme. We kunnen zorgen voor continuïteit in treasurymanagement-support. Onze servicedesk zorgt voor goede registratie en afhandeling van alle vragen die we ontvangen en we zorgen voor oplossingen in overeenstemming met de overeengekomen Service Level Agreement (SLA's) en Information Technology Infrastructure Library (ITIL)-gebaseerde servicemanagementprocessen."

Meer weten?

Neem voor meer informatie over

Zanders Treasury Technology Support Service, contact op met Warren Epstein

via +44 20 7730 2510.