Treasury Continuity Service

De waarde van continue capaciteit

Ondernemingen met een kleine treasury-afdeling zijn kwetsbaar. Bij tijdelijke uitval kunnen snel hiaten in de treasuryprocessen ontstaan. Hoe vul je dat tijdelijke tekort aan capaciteit en kennis snel en effectief op? Dat leggen Lisette Overmars en Laura Koekkoek uit.

Tegen welke problemen lopen kleinere en middelgrote ondernemingen aan als er een tijdelijk capaciteit- of kennistekort ontstaat op het gebied van treasury?

Lisette Overmars: "Naast het capaciteitsprobleem waar je als bedrijf met één of geen treasurer tegenaan loopt, vragen veel treasuryvraagstukken om specialistische kennis. Als treasurer is het erg moeilijk om alle specifieke onderdelen binnen dit kennisgebied te beheersen. Terwijl de treasury ook bij kleinere organisaties erg complex kan zijn."

Laura Koekkoek: "Kleinere organisaties die internationaal zaken doen, hebben bijvoorbeeld te maken met buitenlandse bankrekeningen en vaak ook met valutarisico. Veel van de in omzet wat kleinere organisaties laten hun treasurytaken dan via de control- of accounting-afdeling lopen. De treasury-activiteiten zijn dus vaak verspreid over één of twee mensen die ook andere taken en prioriteiten hebben."

Welke oplossing biedt Zanders dan precies?

Laura Koekkoek: "Wij hebben meer dan 150 consultants in dienst met treasurykennis en kunnen binnen dit expertisegebied specifieke behoeften invullen. Zo is de één meer operationeel ingesteld terwijl de ander juist ervaren en strategisch sterk is of bijvoorbeeld de systemen goed beheerst. Op basis van de vraag van de klant kunnen wij deze vraag met de juiste persoon invullen. Vanuit het treasurywerkveld krijgen we soms vragen waarbij we een risk-consultant betrekken, of iemand van onze valuation desk. Eigenlijk krijg je met deze dienst support van heel Zanders. Wij leveren dus fit-for-purpose."

Lisette Overmars: "Met Treasury Continuity Service bieden we capaciteit en kennis in een abonnementsvorm. Daardoor hoeft er niet steeds budget te worden aangevraagd voor losse of aanvullende verzoeken. Je kunt als organisatie op afroep expertise inwinnen. Tegelijk verbeteren we ook de treasuryprocessen met behulp van een treasurymanagementsysteem (TMS) van FIS."

Waarom krijgen klanten bij de Treasury Continuity Service ook beschikking over een nieuw TMS?

Lisette Overmars: "Veel bedrijven overwegen een TMS maar stellen het uit omdat het een hele investering is. Het borgt echter de continuïteit – juist van de relatief kleine organisaties. Organisaties die nog met Excel werken, lopen vooral bij overdracht een groot risico, omdat een Exceldocument heel persoonlijk, heel eigen is. In een TMS bewaar je alle treasurydata in één systeem dat alle processen ondersteunt en rapportages levert. Als je als bedrijf niet zo’n systeem gebruikt, ben je veel kwetsbaarder. Een systeem dwingt je tot goede controle, goedkeuring en duidelijke functiescheiding, waarmee je de controls goed borgt. Als de organisatie al een systeem heeft, gebruiken we dat systeem om de processen – waar mogelijk – mee te verbeteren. Bovendien kennen wij alle treasurysystemen."

Laura Koekkoek: "Een bijkomend voordeel is dat het tijd bespaart, zowel in het structureringsproces als in het selectietraject. We hebben gestandaardiseerde processen ingericht, die we vrij snel kunnen implementeren. Een TMS is dus ook veel makkelijker over te nemen door een tijdelijke vervanger bij een capaciteitsprobleem. Wij leggen alle treasuryprocessen in documenten vast, met taken en verantwoordelijkheden per activiteit. De bedoeling daarvan is dat de organisatie niet afhankelijk wordt van één Zanders-consultant of één eigen medewerker. Elke treasuryconsultant kan daardoor snel taken overnemen. Alles is gedocumenteerd, gestandaardiseerd en geautomatiseerd."

Vragen?

Neem voor meer informatie over de Treasury Continuity Service van Zanders contact op met Laura Koekkoek of Lisette Overmars

via +31 35 692 89 89.

image