Ontzorgen van complexiteit

Klimaatdoelstellingen en economie raken steeds meer met elkaar verweven en laten daardoor steeds meer overeenkomsten zien. Een van de belangrijkste is dat we voor beide niet in staat zijn om een mondiaal gelijk speelveld te creëren. Er staan te veel verschillende belangen op het spel. Hoewel we in infrastructurele en technologische zin tot erg veel in staat zijn, leven we nog steeds in een wereld waarin onzekerheid en complexiteit regelmatig de overhand krijgen boven duidelijkheid en overzicht. De nieuwsberichten over Brexit, de Amerikaanse ‘shutdown’-impasse, de handelsoorlog tussen de VS en China, renteontwikkelingen, en de steeds verder aangescherpte financiële wetgeving voeden die onzekerheid.


Ook de snelle ontwikkelingen in technologische mogelijkheden vormen voor menige organisatie een grote uitdaging. Nieuwe technologieën bieden erg veel oplossingen voor problemen die eerder te complex waren, zoals de toepassing van machine learning. Ze maken ons leven op veel vlakken veel gemakkelijker. De keerzijde daarvan is dat algoritmen ook voor een selffulfilling prophecy zorgen; ze worden immers vastgesteld op basis van een ‘zelfbedacht’ einddoel. En het onderhoud en de kwaliteitsbewaking van de technologie en bijbehorende processen vereist meer en meer kennis en ervaring.


Voor een genuanceerd beeld van de werkelijkheid blijft de menselijke factor, gelukkig, doorslaggevend. En dat is terug te zien op de arbeidsmarkt. Daar vindt een transitie plaats waar, vanwege de toenemende invloed van robotica en andere technologieën, steeds meer werkzaamheden vragen om hooggeschoold personeel dat de nieuwste technologie doorgrond. Dat geldt voor zowel corporates als instellingen in de financiële en publieke sector; steeds meer organisaties zijn op zoek naar mensen met dezelfde (technologische) expertise.


Deels gevoed door onze internationale uitbreiding nemen we bij Zanders meer mensen aan met de expertise die binnen ons steeds bredere werkgebied benodigd is. Om onze klanten te ondersteunen bij het doorvoeren van de nieuwste ontwikkelingen en het voldoen aan wet- en regelgeving, investeren wij daarnaast sterk – 20 procent van onze winst – in research en development. We willen onze klanten ontzorgen door nog meer te focussen op innovatie met behulp van slimme software en tools.


Ruim een jaar geleden besloten we in de ondertitel van ons logo (toen nog ‘Treasury & Finance Solutions’) onze expertisegebieden – Treasury, Risk & Finance – duidelijk naar voren te brengen. Dankzij de recente innovaties in onze dienstverlening geeft het woord ‘solutions’ juist mooi aan waar wij onze expertise extra willen inzetten: het ontwikkelen van totaaloplossingen waarmee we u kunnen ontzorgen. Naast de specialistische advisering die u van ons gewend bent, zullen we u – op basis van onze expertise – steeds meer ondersteunen door tools en services te ontwikkelen die concrete en volledige oplossingen bieden. Hiermee dragen wij niet alleen zorg voor de initiële inrichting van het proces, maar ook voor de periodieke uitvoering ervan en de vereiste kwaliteit.


Wij willen graag een ‘solution’ zijn voor organisaties met complexe uitdagingen. U kunt er zeker van zijn dat uw complexe processen bij ons in gespecialiseerde, kwalitatief goede handen zijn.

image